شناسایی تامین کنندگان تا تاریخ 1403/04/06

شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن در نظر دارد به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود ، طبق جدول پیوست زیر نسبت به شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران اقدام نماید . از فعالین توانمند در این حوزه دعوت به عمل می آید فرم پیوست را تکمیل و به آدرس زنجان – شهرک صنعتی اشراق – خیابان سهروردی 1 – کد پستی 4533153378 در پاکت درب بسته ارسال فرمایند.

  • ذکر عبارت مدارک مربوط به شناسایی تامین کنندگان و گیرنده : دبیرخانه شرکت ترانسفورماور سازی کوشکن بر روی پاکت الزامی است.
  • پاکت های بدون عبارت مذکور بازگشایی نخواهند شد.
  • متقاضیان می توانند علاوه بر فرم شناسایی تامین کنندگان مدارک و مستندات مربوطه را نیز همراه فرم مذکور ارسال نمایند.
  • لطفا جهت اخذ هر گونه اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 3-32221402-024 و یا واتس آپ 09022341102 تماس حاصل فرمایید.