شرکت ترانســفورماتورسازی کوشکن در نظر دارد مواد اولیه خود شـامل انـواع ؛ جرقه گیر استیل ، قلاب های آهنی و سیلیکاژل را طبق شرایط ، استاندارد و اسناد انتشار یافته از طریق مناقصـه عمومی تأمین نماید . تولید کنندگان تـوانـمـنـد و دارای سوابق مرتبط در تأمین اقلام فوق می توانند برای شرکت در مناقصه ، اسناد مربوطه را از لینک های پایین و یــا با مراجعه حضوری دریافت نمایند.

[ نشانی : زنجان – جاده فرودگاه – شهرک صنعتی اشراق – انتهای خیابان سهروردی یک – واحد بازرگانی] .

نکات مهّم :
(1) شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن در قبول و یا رد پیشنهادهای رسیده مختار است .
(2) هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه اسـت.
(3) مهلت ارسـال پیشـنهاد تـا تـاریخ1403/03/12 می باشد [ شماره های تماسِ با شرکت کوشکن :
5 – 02432221100 / پیام رسان ایتا (واحد بازرگانی) : 09022341102 ]

دانلود اسناد مناقصه جرقه گیر استیل

دانلود اسناد قلاب های آهنی

دانلود اسناد سیلیکاژل