طراحی ترانسفورماتوربر اساس اطلاعات و مشخصات فنی مشتری

طراحی بر اساس استانداردهای ملی و معتبر بین المللی از جمله IEC,BS,DIN

طراحی با رویکرد کاهش تلفات بار و بی باری ، کاهش سطح صدا ، افزایش راندمان ، افزایش طول عمر ترانسفورماتور

تجزیه و تحلیل و بهینه سازی طراحی ها با استفاده از آخرین نسخه نرم افزارها

طراحی هسته به روش هم پوشانی چند پله Step-Lap

طراحی سیم پیچ فشار ضعیف به صورت فویل

تولید انواع ترانسفورماتورهای ویژه صنایع نظیر ترانسفورماتورهای بالشتک گازی،هرمتیک،کمپکت ،زمین،دوال ولتاژ،یکسوساز تا توان 5000کیلوولت آمپر