شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند . اقلام شامل37 قلم انواع ضایعات آهنی و مسی و سایر اقلام ضایعاتی(طبق اسناد مزایده) می باشند . متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از اینجا و یا با مراجعه حضوری دریافت نمایند و از تاریخ 1403/03/21 لغایت 1403/03/30 صرفاً با هماهنگی قسمت حفاظت فیزیکی جهت رؤیت دقیق اقلام ، به نشانی شرکت واقع در زنجان-جاده فرودگاه-شهرک صنعتی اشراق-انتهای خیابان سهروردی یک ، مراجعه نمایند .  

نکات مهّم و ضروری : 

  • شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن در قبول و یا رد پیشنهادهای رسیده مختار است.
  •  هزینه های ؛ کارشناسی و آگهی به عهده برندگان مزایده است .
  • برای هر ردیف از اقلام ، ســـپرده أخذ می گرد.
  • مهلت ارسـال پیشـنهاد (حاوی فیش ســپرده) تا 4شنبه تاریخ 1403/3/30 می باشـد.

شـماره های تماسِ با شرکت کوشکن و  واحد بازرگانی    02432221100 و  09022341102    

برای دانلود اسناد مزایده کلیک کنید