شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند .

اقلام شامل 30 قلم انواع ضایعات :  آهنی ، برنجی  و سایر اقلام(طی لیست) می باشند .  

متقاضیان می توانند اسناد مزایده را با مراجعه حضوری و یا  اینجا دریافت نمایند 

 از تاریخ 1401/12/03 لغایت 1401/12/10 صرفاً با هماهنگی قسمت حفاظت فیزیکی جهت رؤیت دقیق  اقلام مورد  نظر،  به نشانی شرکت واقع در زنجان – جاده فرودگاه – شهرک صنعتی اشراق – انتهای خیابان سهروردی یک  ، مراجعه نمایند.

نکات مهّم و ضروری : 

(1) شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن در قبول و یا رد پیشنهادهای رسیده مختار است.

 (2) هزینه درج آگهی ها و کارشناسی مزایده به عهده برندگان مزایده اسـت. 

(3) برای هر ردیف از اقلام ، سـپرده أخذ می گردد. 

(4) مهلـت ارسـال پیشـنهاد (حاوی فیش سـپرده) تا  تـاریــخ 1401/12/10 می باشـد .

شـماره های تماسِ با شرکت کوشکن و  واحد بازرگانی :  

02432221100   و  09022341102   

برای دانلود اسناد مزایده کلیک کنید