• تولید انواع  ترانسفورماتورهای توزیع روغنی با ردیف ولتاژهای 33-20-11 کیلو ولت
    تا توان 2000 کیلوولت آمپر
  • انواع ترانسفورماتورهای توزیع روغنی با راندمان بالا
    ‘cc برای ترانسفورماتورهای ردیف 20 کیلوولت و ‘AAبرای ترانسفورماتورهای ردیف 33 کیلوولت