نمایشگاه صنعت برق

بازدید دکتر اردکانیان از غرفه شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن در نمایشگاه بین المللی برق تهران در سال 97